ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

ПРЕАМБУЛА

Ці Правила користування Сайтом (надалі –“Правила” /Правила користування Сайтом”) регламентує порядок користування Користувачами контентом сайту https://powernow.ua/

Ці Правила ґрунтується на: Конституції України, Цивільному і Господарському кодексах України, Законах України «Про електронний цифровий підпис», «Про рекламу», «Про електронну комерцію», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», міжнародних договорах України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та на інших нормативно-правових актах.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

ТОВ «ПАВЕР НАУ» / Адміністратор - товариство з обмеженою відповідальністю ПАВЕР НАУ» ЄДРПОУ 43384786, юридична адреса: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЄЛИЗАВЕТИ ЧАВДАР, будинок 38-А, квартира 128.

1.2. Законні інтереси - обробка персональних даних Користувача ТОВ «ПАВЕР НАУ» або третьою особою, якщо ці інтереси не переважають над правами та інтересами Користувача. Законні інтереси включають:

Законні інтереси діють лише у тих випадках, коли вони не переважуються правами та інтересами Користувача.

1.3. Згода - Користувач надав чітку згоду на обробку його персональних даних з певною метою.

1.4. Користувач - будь-яка фізична особа, яка досягла 18 річного віку та володіє повним обсягом цивільної дієздатності, здійснила доступ до Сайту та погодилася з цими Правилами використання Сайту й додатковими угодами/додатками до них, якщо такі існують.

Фізична особа, яка не досягла необхідного віку, зобов’язується утриматися від використання Сайту. В іншому випадку, відповідальність за порушення умов Правил фізичною особою, яка не досягла необхідного віку, покладається на батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Контракт - Правила, відповідно до яких здійснюється обробка даних Користувача, необхідних для виконання договору, який Користувач має з ТОВ «ПАВЕР НАУ» , або тому, що ТОВ «ПАВЕР НАУ» висловило прохання Користувачу вжити конкретні кроки, перш ніж укладати цей договір.

1.6 Контент – будь-які матеріали, розміщені на Сайті, включно, але не обмежуючись зображення, тексти, графічний дизайн, логотипи, торговельні марки, аудіовізуальні твори та інший контент, права на який належать власнику Сайту та/або третім особам.


2. ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


2.1. ТОВ «ПАВЕР НАУ» для виконання положень цих Правил та надання Користувачам доступу до Сайту обробляє їх персональні дані відповідно до положень цього розділу.

Персональні дані та інформація Користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв’язку з виконанням вимог законодавства.

2.1.1.персональна інформація, яку Користувач може надавати про себе самостійно при створенні Профілю і (або) в процесі використання Сайту, в тому числі прізвище, ім’я, по батькові, контактні дані (номер телефону);

Правова основа для використання таких даних: Контракт, Згода.

2.1.2.стандартні дані, які автоматично отримуються http / https-сервером при доступі до Сайту та подальші дії Користувача (IP-адреса, MAC- адреса, вид операційної системи Користувача, сторінки Сайту, відвідувані Користувачем);

Правова основа для використання таких даних: Законні інтереси, Згода.

2.1.3.інформаційний трафік між Користувачем і ТОВ «ПАВЕР НАУ», в тому числі комерційні електронні повідомлення та електронні повідомлення, що стосуються Сайту (наприклад, підтвердження аккаунта, технічні повідомлення та інформацію системи безпеки тощо);

Правова основа для використання таких даних: Законні інтереси, Згода.

2.1.5.ТОВ «ПАВЕР НАУ» може збирати і обробляти дані про ідентифікатори пристроїв Користувача;

2.1.6.Сайт використовує файли cookie для персоналізації змісту сайту та реклами і для аналізу трафіку. Сайт використовує також дані про IP-адресу, з якої Користувач здійснив доступ до Сайту.

Правова основа для використання таких даних: Законні інтереси, Згода.

2.2.ТОВ «ПАВЕР НАУ» не повинно перевіряти достовірність Персональної інформації, що надається Користувачами, і не здійснює контроль за дієздатністю Користувачів.

2.3.ТОВ «ПАВЕР НАУ» виходить з того, що Користувач:

2.3.1.надає достовірну і достатню Персональну інформацію, і підтримує цю інформацію в актуальному стані;

2.3.2.володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому здійснювати користування Сайтом;

2.4. ТОВ «ПАВЕР НАУ» здійснює обробку Персональної інформації з метою забезпечення найкращої якості доступу Користувача до Сайту та контенту, що розміщений на Сайті.

Користувач надає повну письмову згоду на обробку його Персональної інформації при вказуванні номеру телефону та прізвища, ім’я, по-батькові в інформаційно-телекомунікаційній системі Сайту ТОВ «ПАВЕР НАУ».

2.5.ТОВ «ПАВЕР НАУ» cуворо дотримується вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних. ТОВ «ПАВЕР НАУ» гарантує, що зібрана ТОВ «ПАВЕР НАУ» Персональна інформація є необхідною і достатньою для досягнення цілей збору і обробки, викладених в цій Політиці.

2.6.ТОВ «ПАВЕР НАУ» здійснює збір і обробку Персональної інформації в наступних цілях:

2.6.1. надання можливості використання Сайту Користувачами, проведення рекламних кампаній, надання таргетингової реклами, проведення статистичних досліджень і аналізу отриманих статистичних даних на основі знеособлених даних;

2.6.2.надання Користувачеві послуг Доступу до Контенту, а також інформаційного обслуговування Користувача;

2.6.3.поліпшення якості роботи Сайту, зручності його використання;

2.6.4.зв’язок з Користувачем, в тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, а також обробка запитів Користувача;

2.6.5. поліпшення якості контенту на Сайті, зручності його використання;

2.6.6. здійснення розсилок інформації (комерційних електронних повідомлень), в тому числі по електронній пошті, а також відправлення push-повідомлень, sms-повідомлень, повідомлень у Telegram та Viber, здійснення дзвінків на вказаний телефонний номер. Такі розсилки можуть здійснюватися як з використанням технічної інфраструктури (серверів) ТОВ «ПАВЕР НАУ», так і третіх осіб. У випадку небажання отримувати розсилку, Користувач має право звернутися до ТОВ «ПАВЕР НАУ», написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову адресу ТОВ «ПАВЕР НАУ», або електронну адресу support@powernow.com.ua, а також Користувач може відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень безпосередньо переходом гіперпосилання з комерційного електронного повідомлення

2.7.Користувач погоджується з тим, що ТОВ «ПАВЕР НАУ» в процесі обробки персональних даних має право здійснювати з персональними даними наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, передачу третім особам, в тому числі за межі України, знищення та інші необхідні дії в цілях виконання Правил користування Сайтом.

2.8.ТОВ «ПАВЕР НАУ» може дозволити третім особам, в тому числі видавництвам і рекламним мережам, розміщувати рекламу на Сервісі. При цьому ТОВ «ПАВЕР НАУ» гарантує, що в разі розміщення зазначеними особами файлів Cookie на комп’ютері Користувача передача Персональної інформації не здійснюється. Користувач має право в будь-який час самостійно змінити налаштування прийому файлів Cookie в налаштуваннях свого браузера/програмного додатку або відключити їх повністю.

2.9.Користувач погоджується з тим, що зазначені ним при реєстрації контактні дані з моменту їх внесення на Сервісі і підтвердження будуть автоматично включені в систему розсилки новин від ТОВ «ПАВЕР НАУ», включаючи рекламну та іншу інформацію.

2.10.Користувач має право запросити від ТОВ «ПАВЕР НАУ» персональні дані, зібрані ТОВ «ПАВЕР НАУ», написавши заяву про отримання таких даних, надіславши її на поштову адресу ТОВ «ПАВЕР НАУ», або електронну адресу support@powernow.com.ua. Строк обробки та відповіді на такий запит складає до 30 (тридцяти) календарних днів з дня його отримання ТОВ «ПАВЕР НАУ»

2.11. Збір Персональної інформації Користувача здійснюється ТОВ «ПАВЕР НАУ» при вказанні номеру телефону.

2.12. Персональні дані та інформація Користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв’язку з виконанням вимог законодавства.

2.13.ТОВ «ПАВЕР НАУ» в процесі обробки Персональної інформації здійснює такі дії: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, витяг, використання, передачу, знеособлення, блокування, видалення, знищення Персональної інформації та інші дії виключно з метою виконання Правил і надання доступу до Сайту.

2.14.ТОВ «ПАВЕР НАУ» не розкриває третім особам і не поширює Персональну інформацію без згоди користувачів (Крім випадків, передбачених законодавством України та подання звітності перед правоволодільцями Контенту). Крім того, навіть при наявності згоди Користувача ТОВ «ПАВЕР НАУ» не провадить розміщення Персональної інформації на загальнодоступних ресурсах в мережі Інтернет, оскільки таке розміщення не відповідає цілям збору та обробки Персональної інформації. ТОВ «ПАВЕР НАУ» гарантує, що доступ до Персональної інформації третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або не може їх забезпечити. Ні в якому разі ТОВ «ПАВЕР НАУ» не нестиме відповідальність за наслідки самостійного надання Користувачем Персональної інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб, в тому числі шляхом розміщення цієї інформації на загальнодоступних ресурсах в мережі Інтернет. У будь-якому випадку Користувач має право запросити у ТОВ «ПАВЕР НАУ» інформацію про умови надання доступу до його персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

2.15.ТОВ «ПАВЕР НАУ» застосовує розумні і достатні заходи для захисту Персональної інформації Користувачів від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, в тому числі незаконного знищення або доступу до персональних даних. У той же час з метою забезпечення можливості нормального використання Сайту ТОВ «ПАВЕР НАУ» може користуватися послугами третіх осіб. Ні в якому разі ТОВ «ПАВЕР НАУ» не нестиме відповідальності за порушення конфіденційності Персональної інформації, що настала випадково або в результаті неправомірних дій з нею третіх осіб. Користувач усвідомлює і розуміє, що вся Персональна інформація надається їм на свій ризик і під свою особисту відповідальність, і в разі будь-яких неправомірних дій третіх осіб щодо Персональної інформації Користувач погоджується претензії і позови безпосередньо до таких осіб. При цьому Користувач розуміє і погоджується, що в мережі Інтернет не може бути забезпечений абсолютний захист інформації від загроз, які в ній існують. Цим Користувач дає свою безумовну і безвідзивну згоду ТОВ «ПАВЕР НАУ» визначати достатній рівень захисту персональних даних, способи і місце (територію) їх зберігання.

2.16. Обробка персональних даних Користувача здійснюється ТОВ «ПАВЕР НАУ» телефону протягом 3 (трьох) років з моменту вказання номеру Користувачем, що є загальним строком позовної давності.

3. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

3.1. ТОВ «ПАВЕР НАУ» не несе відповідальності в разі прямих або непрямих фінансових, чи інших втрат Користувачів, викликаних тимчасовими перебоями в роботі Сайту з наступних причин: планові або позапланові технічні та профілактичні роботи, технічні збої інтернет - провайдерів, комп’ютерних мереж, серверів і засобів, а також протиправні дії третіх осіб умисні, ненавмисні (в тому числі необережні) дії самого Користувача та/або форс-мажорні обставини. При цьому ТОВ «ПАВЕР НАУ» бере на себе зобов’язання докласти максимум зусиль для відновлення працездатності Сайту в найкоротші строки.

3.2. ТОВ «ПАВЕР НАУ» ні за яких обставин не несе відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, якщо таке порушення було викликано створенням, завантаженням, розміщенням, копіюванням або зміною інформації, матеріалів або зображень на Сайті, виконаних Користувачами Сайту.

3.3. ТОВ «ПАВЕР НАУ» має право в будь-який час на свій розсуд припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сайту, в тому числі, але не виключно, у випадку порушення Користувачем умов цих Правил, чинного законодавства, що застосовується до Правил, а також в разі, якщо у ТОВ «ПАВЕР НАУ» є підстави вважати дії Користувача недобросовісними, спрямованими на порушення працездатності Сайту і/або такими, які можуть привести до порушення прав, законних інтересів ТОВ «ПАВЕР НАУ», завдати шкоди його діловій репутації тощо. ТОВ «ПАВЕР НАУ» не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Користувачеві такими діями.

3.4. ТОВ «ПАВЕР НАУ» ні за яких обставин не несе відповідальності за порушення вимог законодавства, що регламентує порядок обробки персональних даних, якщо таке порушення настало внаслідок порушення Користувачами або Третіми особами, яким зі згоди Користувача та/або його законного представника були передані персональні дані, вимог законодавства та умов цих Правил.

3.5. Це обмеження відповідальності має застосовуватися в максимальній мірі, дозволеній законом. Це обмеження відповідальності не застосовується виключно в тих випадках, коли яка-небудь конкретна умова обмеження відповідальності прямо заборонена умовами, визначеними законодавством. При цьому інші положення цих Правил залишаються дійсними і Сторони зобов’язуються реалізувати їх в максимально можливій мірі, а також замінити положення, що суперечать імперативним нормам чинного законодавства на положення максимально близькі їм за змістом і допустимі відповідно до права, яке застосовується до цих Правил.

3.6.ТОВ «ПАВЕР НАУ» не несе відповідальності за зміст, достовірність і точність рекламної інформації, розміщеної в Сервісі, і за якість рекламованих товарів/послуг.

4. ГАРАНТІЇ

4.1. Сайт надається Користувачеві «як є», з усіма недоліками, без будь-якої гарантії, без забезпечення технічних характеристик або будь-яких гарантій, при цьому його використання Користувачем здійснюється виключно на власний ризик. Весь ризик, пов’язаний з задовільною якістю і робочими характеристиками, лежить на Користувачі. ТОВ «ПАВЕР НАУ» не дає і цим відмовляється від будь-яких явних, таких, що маються на увазі, або передбачених законом гарантій, включаючи можливі гарантії стану, безперебійного використання, точності даних, досягнення певних результатів, придатності для продажу, задовільної якості, придатності для конкретної мети, не порушення прав третіх осіб, а також гарантій (якщо такі є), що випливають зі звичайної практики ведення ділових операцій, використання ділової практики, звичаїв ділового обороту. ТОВ «ПАВЕР НАУ» не гарантує: відсутності збоїв при використанні Користувачем Сайту; що Сайт буде відповідати вимогам, що робота Сайту буде безперервною або безпомилковою, або що будь-які помилки в Сайті будуть виправлені.

У разі якщо за чинним законодавством не допускається виключення або обмеження гарантій або застосування обмежень передбачених законом прав споживачів, зазначені вище винятки та обмеження застосовні в максимально дозволеній законом мірі.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. ТОВ «ПАВЕР НАУ» залишає за собою право негайно без попереднього попередження Користувача обмежити або блокувати доступ до Сайту або вживати інших заходів щодо Користувача, який порушив умови цих Правил без компенсації Користувачу попередньо оплаченої вартості послуг на умовах передплати.

5.2. Вказуючи номер телефону на Сайті, Користувач підтверджує свою згоду з усіма положеннями Правил, а також свою відповідність всім умовам, відображених в формах введення (зворотного зразку) і необхідних для успішного надсилання інформації Користувачем.

5.3. Ці Правила можуть бути розірвані ТОВ «ПАВЕР НАУ» в односторонньому порядку, в разі порушення Користувачем їх умов та положень. В цьому випадку Користувач зобов’язаний негайно припинити доступ до Сайту.

5.4. ТОВ «ПАВЕР НАУ» зберігає за собою право на свій розсуд змінювати, виправляти, додавати або видаляти частини цих Правил шляхом розміщення оновленої версії Правил за адресою: powernow.ua/rules. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін і/або доповнень до цих Правил означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.