ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Директора

ТОВ «ПАВЕР НАУ» №04/12/19

04 грудня 2019 року

 

 

УГОДА КОРИСТУВАЧА

 

 

ПРЕАМБУЛА

 

Ця Угода користувача (надалі – «Угода» або «Угода користувача») регламентує порядок використання Користувачами Сервісу Power Now. Угода ґрунтується положеннях таких нормативно-правових актів України як: Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», «Про електронну комерцію», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про електронні довірчі послуги», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», міжнародних договорах України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та на приписах інших нормативно-правових актів України.

 

РОЗДІЛ 1. ТЕРМІНИ І ТЛУМАЧЕННЯ

 

1.1. Сервіс – це інформаційна система та програми (додатки) для електронних обчислювальних машин, які використовуються для укладання та організації посередництва в укладанні договорів оренди та купівлі-продажу Майна, популяризації культури використання павербанків, які перебувають на території України, під найменуванням «POWER NOW».

1.2. ТОВ «ПАВЕР НАУ»/Адміністратор – це Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАВЕР НАУ», код за ЄДРПОУ 43384786, місцезнаходження: 02140, м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 38-А, кв. 128.

1.3. Користувач – це будь-яка фізична особа, яка досягла 18 річного віку та володіє повним обсягом цивільної дієздатності, відкрила програмний застосунок «POWER NOW», зареєструвалась (створила Профіль) та використовує Сервіс, а також погодилася з умовами Угоди користувача і невід’ємних додатків до неї.

Фізична особа, яка не досягла необхідного віку, зобов’язується утриматися від використання Сервісу. В іншому випадку, відповідальність за порушення умов Угоди фізичною особою, яка не досягла необхідного віку, покладається на її батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства України.

1.4. Профіль – це обліковий запис Користувача.

1.5. Угода – це текст цієї угоди між Користувачем і Адміністратором, що містить всі необхідні й істотні умови використання Користувачем Сервісу і оренди та купівлі-продажу майна, обмеження, умови призупинення і припинення використання Сервісу, відповідальність Сторін, інші відносини Сторін, що пов’язані з використанням Сервісу.

1.6. Сторони – це Адміністратор та Користувач, що являються сторонами цієї Угоди.

1.7. Майно – це зовнішній зарядний пристрій для мобільних пристроїв, що належить на праві власності Адміністратору.

1.8. Інтелектуальна власність – це результати інтелектуальної, творчої діяльності, а саме: об’єкти авторського права; об’єкти суміжних прав; об’єкти права промислової власності; засоби індивідуалізації, включаючи, але не обмежуючись торговельними марками, ноу-хау, фірмовими (комерційними) найменуваннями, винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, програмним кодом, аудіовізуальними ефектами, темами оформлення, художнім оформленням, графічними зображеннями, звуковими ефектами, музичними творами (з текстом і без тексту), як зареєстрованими, так і незареєстрованими, а також усіма додатками, доповненнями і модифікаціями до них; майнові права інтелектуальної власності, які належать Адміністратору Сервісу.

1.9. Одноразовий ідентифікатор – це алфавітно-цифрова послідовність, що отримується Користувачем, який прийняв пропозицію укласти електронний договір шляхом реєстрації в Сервісі. Одноразовий ідентифікатор передається засобом зв’язку, зазначеним Користувачем при реєстрації і додається (долучається) до електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір.

1.10. Авторизований пристрій Користувача – це пристрій, на якому інстальовано оригінальний програмний додаток «POWER NOW»

1.11. Згода – це означає, що Користувач надав чітку згоду на обробку його персональних даних з певною метою. Якщо Користувачем раніше надавалася згода ТОВ «ПАВЕР НАУ» на обробку його персональних даних, то Користувач має право будь-коли вільно скасувати таку згоду, надіславши про це відповідне повідомлення. Якщо Користувач відкликає свою згоду, і ТОВ «ПАВЕР НАУ» не має інших правових підстав для обробки його персональної інформації, ТОВ «ПАВЕР НАУ» припинить обробку персональних даних Користувача. Якщо ТОВ «ПАВЕР НАУ» має іншу юридичну підставу для обробки інформації Користувача, ТОВ «ПАВЕР НАУ» може продовжувати це робити відповідно до законних прав Користувача.

1.12. Контракт – це угода, відповідно до якої здійснюється обробка даних Користувача, необхідних для виконання договору, який Користувач має з ТОВ «ПАВЕР НАУ», або тому, що ТОВ «ПАВЕР НАУ» висловило прохання Користувачу вжити конкретні кроки, перш ніж укладати цей договір.

1.2. Законні інтереси - обробка персональних даних Користувача ТОВ «ПАВЕР НАУ» або третьою особою, якщо ці інтереси не переважають над правами та інтересами Користувача. Законні інтереси включають:

Законні інтереси діють лише у тих випадках, коли вони не переважуються правами та інтересами Користувача.

 

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Угода поширюється на всіх Користувачів Сервісу, незалежно від цілей його використання. Дія Угоди поширюється на Користувачів з моменту реєстрації в Сервісі. При реєстрації Користувачеві надсилається одноразовий ідентифікатор, який необхідно ввести поряд з кнопкою «Зареєструватися». Натискання кнопки «Зареєструватися» означає повну і беззастережну згоду Користувача з Угодою. У разі незгоди з Угодою, Користувач зобов’язується негайно припинити використання Сервісу.

2.2. Предметом Угоди є відносини між ТОВ «ПАВЕР НАУ», і Користувачем з приводу використання Сервісу і організації посередництва укладання договорів оренди та купівлі-продажу Майна, популяризації культури використання павербанків, а також використання Користувачем інших послуг Сервісу.

2.3. Чинна редакція Угоди постійно розміщена за адресою в мережі Інтернет: https://powernow.ua/ та безпосередньо в Сервісі. ТОВ «ПАВЕР НАУ» залишає за собою право змінювати або доповнювати цю Угоду в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення. Користувач самостійно відстежує зміни Угоди і знайомиться з чинною редакцією Угоди. Продовження використання Сервісу Користувачем після внесення змін і/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

 

РОЗДІЛ 3. РЄЄСТРАЦІЯ.

ДОСТУП ДО СЕРВІСУ ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

 

3.1. Для отримання доступу до Сервісу Користувач здійснює реєстрацію Профілю в Сервісі. Реєстрація Користувачів безкоштовна.

3.2. Реєстрація є вольовою дією Користувача щодо прийняття умов Угоди Користувача. Реєстрація здійснюється шляхом введення номера мобільного телефону Користувача в форматі (+380…), на який надходить повідомлення з шестизначним кодом доступу для ідентифікації.

Користувачу забороняється при проведенні реєстрації вказувати недостовірні відомості, персональні дані інших осіб, а також використовувати платіжні картки, які не належать Користувачу. Користувач гарантує достовірність та точність даних зазначених під час реєстрації, при цьому ТОВ «ПАВЕР НАУ», не перевіряє надану останнім інформацію, а відповідальність за порушення умов цього пункту Угоди покладається на Користувача.

3.3. Реєстрація відбувається шляхом введення коду доступу, що є одноразовим ідентифікатором Користувача.

3.4. Наступний вхід в Профіль здійснюється шляхом авторизації.

3.5. Зміна паролю, реєстраційних даних, додавання інших відомостей про Користувача, включаючи персональні дані, можливо в Профілі після реєстрації. Профіль є засобом індивідуального обліку платежів Користувача, який забезпечує відображення і облік надходження і списання грошових коштів за оплату оренди та купівлі-продажу Майна..

3.6. Користувач несе повну відповідальність за безпеку ідентифікаційних даних (шестизначного коду), зокрема за відсутність до них доступу в третіх осіб. Всі дії в Сервісі, вчинені під Профілем Користувача вважаються такими, що вчинені Користувачем.

3.7. Користувач має право припинити використання Сервісу і відмовитися від створеного ним Профілю, надіславши ТОВ «ПАВЕР НАУ» на адресу електронної пошти support@powernow.com.ua запит на видалення Профілю з Сервісу. ТОВ «ПАВЕР НАУ» видаляє Профіль Користувача протягом 30 календарних днів починаючи з дати отримання відповідного запиту.

3.8. Використання Користувачем Сервісу, будь-яких його послуг, означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами Угоди. У разі незгоди Користувача з будь-якою з умов цієї Угоди, Користувач зобов’язаний відмовитися від подальшого використання Сервісу.

3.9.  Реєстрація Користувача в інформаційній системі ТОВ «ПАВЕР НАУ» означає надання ним згоди на використання та обробку його персональних даних і вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» відповідно до цілей, що передбачених Угодою.

 

РОЗДІЛ 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. ТОВ «ПАВЕР НАУ» надає Користувачам посередницькі послуги щодо укладання договорів оренди Майна та укладає договори купівлі-продажу Майна, забезпечує необхідний рівень безпеки доступу та здійсненням перерв на технічне обслуговування, в порядку та на умовах, що передбачені цією Угодою.

4.2. Користувач погоджується з обов’язком негайно повідомити ТОВ «ПАВЕР НАУ» про будь-яке порушення безпеки, що пов’язане з доступом до Сервісу та/або скоєне з використанням номера телефону Користувача без його відома і згоди. ТОВ «ПАВЕР НАУ»» не приймає на себе відповідальності ні за які наслідки порушення безпеки, в тому числі втрату або псування даних, що відбулися в результаті доступу третіх осіб до Сервісу за допомогою коду-ідентифікатора Користувача.

4.3. ТОВ «ПАВЕР НАУ» надає автоматизовані засоби з доступу до сервісу. При цьому ТОВ «ПАВЕР НАУ» зберігає за собою право обмежувати використання цих засобів, а також тимчасово або повністю припиняти їхню роботу. ТОВ «ПАВЕР НАУ» не несе відповідальності за втрату інформації для доступу до Сервісу, здійсненої з вини Користувача, а також за будь-які наслідки, які можуть виникнути в результаті цього.

4.4. Користувач погоджується з правом ТОВ «ПАВЕР НАУ» забороняти використання деяких логінів (номерів телефону) і блокувати доступ до Сервісу з їх використанням.

4.5. Користувач зобов’язується дотримуватися умов цієї Угоди і погоджується з тим, що ТОВ «ПАВЕР НАУ» має право на власний розсуд і без спеціального повідомлення або попередження обмежувати доступ Користувача до Сервісу.

4.6. Користувач погоджується з тим, що ТОВ «ПАВЕР НАУ» має право на власний розсуд і без попереднього або наступного повідомлення Користувача і пояснення причин вживати інших заходів щодо Користувача, який порушив умови цієї Угоди, або норми чинного законодавства, або охоронювані законом права третіх осіб у разі надходження від них мотивованої скарги без компенсації Користувачу попередньо оплаченої вартості послуг на умовах передплати.

4.7. Якщо інше прямо не передбачено імперативними нормами чинного законодавства України, в разі порушення Користувачем умов Угоди, ТОВ «ПАВЕР НАУ» має право вживати заходи, що необхідні для захисту цих умов і своїх інтересів, незалежно від строку давності цих порушень, а також має право застосовувати будь-які заходи, що не суперечать чинному законодавству, з метою недопущення несанкціонованого доступу до Сервісу, дестабілізації роботи Сервісу та інших дій, що можуть порушувати права і законні інтереси ТОВ «ПАВЕР НАУ». Таким чином, бездіяльність з боку ТОВ «ПАВЕР НАУ» при порушенні Користувачами умов Угоди не позбавляє ТОВ «ПАВЕР НАУ» права вжити необхідних для захисту своїх інтересів дій пізніше і не свідчить про відмову ТОВ «ПАВЕР НАУ» від своїх прав під час проведення подібних порушень в майбутньому.

 

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК НАДАННЯ МАЙНА В ОРЕНДУ ТА ПРОДАЖ МАЙНА

 

5.1. Для отримання в оренду Майна Користувач повинен через Сервіс за допомогою геолокації знайти будь-яку станцію для розміщення Майна та використовуючи Сервіс отримати Майно безпосередньо зі станції.

5.2. Після завершення користування Майном Користувач зобов’язаний повернути Майно до однієї зі станцій, зокрема: через Сервіс за допомогою геолокації знайти будь-яку Станцію для розміщення Майна та використовуючи Сервіс повернути Майно безпосередньо до станції. Користувач повинен бути спроможний надавати інформацію про місце розташування залишеного Майна за запитом ТОВ «ПАВЕР НАУ» протягом 48 годин після закінчення періоду оренди. У разі, якщо Користувач не повернув Майно у встановленому порядку або надав неправдиву інформацію, або не завершив процедуру повернення повністю, плата за обслуговування стягуватиметься з Користувача відповідно до діючих тарифів ТОВ «ПАВЕР НАУ».

5.3. Забороняється проводити модифікації та переобладнання Майна. При виявленні недозволеного або неправильного використання Майна, ТОВ «ПАВЕР НАУ» має право припинити всі ділові відносини з Користувачем та блокувати подальше користування послугами Сервісу.

5.4. Після підтвердження повернення Майна, Користувач має право повторно отримати Майно в оренду в загальному порядку. Для цього потрібно знову пройти всі етапи оформлення оренди.

5.5. Обмеження оренди: кожен Користувач має право взяти в оренду 1 одиницю Майна одночасно; відлік терміну оренди Майна починається з моменту отримання Майна зі Станції та закінчується в момент повернення Майна до будь-якої Станції. У разі неповернення Майна після закінчення строку оренди, за кожні наступні 24 години протягом 14-днів з банківської карти Користувача автоматично списується сума в розмірі 1.5 (півтора) EUR. Після спливу 14-денного періоду Майно вважається таким, що придбане Користувачем у власність, за умови дотримання встановленого п.6 порядку оплату.

5.6. Умови оренди Майна: Користувач повинен самостійно ретельно ознайомитися з умовами оренди та використання Майна; перед початком користування Майном Користувач повинен перевірити технічний стан Майна і його працездатність.

5.7. У випадку виявлення пошкодження та (або) технічної несправності Майна Користувач негайно повинен проінформувати ТОВ «ПАВЕР НАУ». Користувач не несе відповідальності за виявленні пошкодження, якщо він не був проінформований протягом 48 годин після терміну оренди. Користувач несе відповідальність за збитки завдані в результаті крадіжки або пошкодження Майна протягом 48-годинного періоду після періоду оренди, протягом якого Майно повинно бути перевірене співробітником Орендодавця.

5.8. Якщо в період оренди Майно було викрадено, Користувач повинен повідомити про крадіжку ТОВ «ПАВЕР НАУ» та поліцію. Після оформлення заяви про викрадення Користувач повинен сповістити Орендодавцю номер заяви. В такому разі Користувач звільняється від відповідальності, визначеної в п. 5.5. цієї Угоди.

 

 

РОЗДІЛ 6. ОПЛАТА ПОСЛУГ

 

6.1. За допомогою Сервісу Користувач може взяти Майно в оренду або придбати Майно у власність.

6.2. Вартість оренди та купівлі-продажу одиниці Майна формується ТОВ «ПАВЕР НАУ» у тарифи (тарифні плани). З інформаційним переліком чинних тарифних планів Користувач може ознайомитися на відповідній сторінці «POWER NOW», що знаходиться за адресою: powernow.ua

6.3. З вартістю купівлі-продажу одиниці Майна Користувач може ознайомитися на відповідній сторінці «POWER NOW», що знаходиться за адресою: powernow.ua

Гарантійний термін на придбане у власність майно складає – один місяць від дати купівлі-продажу.

6.4. Інформацію стосовно завершених оренд Майна Користувач може в будь-який час переглянути в Профілі.

6.5. Платежі по Угоді користувача здійснюються за допомогою списання грошових коштів з банківської карти Користувача. ТОВ «ПАВЕР НАУ» має право залучати до здійснення процесу прийому платежів агентів (платіжні системи).

6.6. Користувач повинен прив’язати (ввести дані) до Сервісу банківську карту (або кілька банківських карт), які автоматично інтегруються з Сервісом і з яких будуть списуватися кошти в рахунок платежів, передбачених угодою.

6.7. Допускається використання банківських карт тільки тих платіжних систем, які вказані на сайті Сервісу або безпосередньо в додатку для смартфону з наявністю можливості здійснення інтернет-платежів.

6.8. Можливість здійснення інтернет-платежів забезпечується Користувачем самостійно через банк емітент банківської карти. Грошові кошти в рахунок платежів, передбачених Угодою, списуються ТОВ «ПАВЕР НАУ» з банківської карти прив’язаної Користувачем і обраної в якості основної банківської карти. Списання коштів з рахунку Користувача відбувається автоматично.

6.9. При прив’язці Користувачем кожної банківської карти, а також перед кожним початком використання Сервісу, може проводитися перевірка позитивного балансу на банківській картці Користувача, для чого проводиться списання грошової суми в розмірі не більше 1.5 (півтора) EUR, з поверненням її на банківську карту Користувача протягом 24 годин з моменту списання.

6.10. Списання грошових коштів з банківської карти Користувача здійснюється в розмірах, передбачених діючими Тарифами та іншими умовами Угоди. До суми Списання грошових коштів з банківської карти Користувача можуть бути додані суми податків та інших обов’язкових платежів (якщо це передбачено законодавством). Списання грошових коштів може здійснюватися як під час оренди Майна, так і після припинення оренди Майна Користувачем, при порушенні Користувачем умов Угоди користувача (штрафи) і в інших випадках, встановлених Угодою. ТОВ «ПАВЕР НАУ» має право повідомляти Користувача про факт списання грошових коштів у всіх випадках, однак, Користувач зобов’язується самостійно забезпечити підключення послуги sms-інформування про списання з карти через банк-емітент банківської карти і самостійно відстежувати зазначені списання.

6.11. ТОВ «ПАВЕР НАУ» має право здійснювати списання з банківської карти Користувача належних йому платежів в будь-який момент до настання моменту завершення оренди.

6.12. На письмовий запит Користувача, за результатами списання грошових коштів з банківської карти Користувача, ТОВ «ПАВЕР НАУ» на електронну адресу Користувача, вказану при реєстрації в Сервісі, висилається електронний чек чи інший документ, що підтверджує факт надання послуг/оренди майна.

6.13. У разі недостатності коштів на банківській картці Користувача, ТОВ «ПАВЕР НАУ» повідомляє про це Користувача шляхом направлення Користувачеві відповідного смс-повідомлення. Дана інформація також відображається в Додатку. Користувач зобов’язується погасити заборгованість, що виникла, протягом 24 годин з моменту подання відповідного повідомлення ТОВ «ПАВЕР НАУ», забезпечивши достатній для проведення списання залишок коштів на банківській картці, при цьому до моменту погашення заборгованості, що виникла ТОВ «ПАВЕР НАУ» має право привласнити Користувачеві статус боржника і заблокувати йому доступ до Сервісу повністю або в частині.

6.14. У здійсненні платежів з використанням банківської карти Користувачеві може бути відмовлено у випадках, передбачених законодавством і цією Угодою, зокрема, в разі відсутності опції банківської карти на вчинення інтернет-платежів; недостатності коштів на банківській картці; невірному введенні даних банківської карти; закінчення терміну дії банківської карти тощо.

6.15. У разі недостатності коштів на банківській картці, або неможливості списання ТОВ «ПАВЕР НАУ» грошових коштів з банківської карти на інших підставах, а також при неможливості виконати зобов’язання, Користувач зобов’язується оплатити оренду Майна та інші платежі по даній Угоді в будь-якому випадку не пізніше 2-х календарних днів з моменту завершення оренди Майна або періоду, визначеного в п. 5.5. Угоди.

6.16. У разі невиконання Користувачем зобов’язань по оплаті, передбачених цією Угодою, ТОВ «ПАВЕР НАУ» має право направити відповідні відомості (включаючи персональні дані Користувача) до уповноважених органів для притягнення Користувача до адміністративної відповідальності, а також в організації, що здійснюють стягнення грошових коштів.

6.17. У разі помилкового списання грошових коштів з банківської карти Користувача Користувач має право звернутися до ТОВ «ПАВЕР НАУ» або по телефону в Службу підтримки ТОВ «ПАВЕР НАУ», ТОВ «ПАВЕР НАУ» має право вимагати від Користувача надати копію паспорта та документів, що підтверджують помилкове списання (виписки з рахунку та ін.). Повернення готівковими коштами не допускається.

6.18. Оскарження списаних витрат повинні бути представлені ТОВ «ПАВЕР НАУ» в письмовому вигляді протягом 14 днів з моменту стягнення плати. Претензії Користувача після закінчення зазначеного строку, навіть якщо не виправдано, не є дійсними та не приймаються. У разі повернення Користувачеві коштів, вони будуть зараховані на його рахунок та будуть використані для наступної оплати, якщо Користувач не надає ніяких інших інструкцій.

6.19. Грошовою одиницею обліку наданих послуг є українська гривня.

6.20. ТОВ «ПАВЕР НАУ» має право змінювати розмір тарифних планів чи платежів, встановлених п. 5.5. Угоди, на нові періоди без спеціального сповіщення про це Користувача. ТОВ «ПАВЕР НАУ» не має права змінювати розмір вже оплаченої оренди чи платежів, встановлених п. 5.5. Угоди.

6.21. Користувач розуміє і погоджується, що розмір оплати оренди / купівлі-продажу Майна не включає в себе оплату можливих комісій третім особам, які здійснюють проведення платежів за послуги. Розмір комісії визначається особою, що здійснює проведення платежів за послуги.

6.22. ТОВ «ПАВЕР НАУ» має право передбачити для користувачів Сервісу програми лояльності, акції, а також заохочувальні пропозиції, з більш детальною інформацією про які можна ознайомитися на Сервісі та/ або в Профілі Користувача.

6.23. ТОВ «ПАВЕР НАУ» залишає за собою право на свій розсуд змінювати і доповнювати умови програм лояльності, наявність подарунків, в будь-який час без будь-якого повідомлення Користувача.

 

РОЗДІЛ 7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 

7.1. Всі права інтелектуальної власності на використання Сервісу належать ТОВ «ПАВЕР НАУ».

7.2. Користувач не має права на відтворення Сервісу (в тому числі копіювання/завантаження) в пам’яті електронних пристроїв користувачів, продаж, інше відчуження, публічний показ, публічне виконання, публічне сповіщення, доведення до загального відома, а також права на інше використання зазначених результатів інтелектуальної діяльності, які не визначені в цій Угоді, в тому числі, їх продаж, модифікацію, поширення цілком або частинами і т.п.

7.3. Всі права, які не визначені в рамках цієї Угоди в явно вираженій формі вважаються такими, що не надані Користувачу.

7.4. ТОВ «ПАВЕР НАУ» зберігає за собою всі права, право власності та виключні майнові права інтелектуальної власності на Інтелектуальну власність, що належать ТОВ «ПАВЕР НАУ», включаючи, в тому числі, всі авторські права, права на торговельні марки, ноу-хау, фірмові (комерційні) найменування, патенти, програмний код, аудіовізуальні ефекти, теми оформлення, художнє оформлення, графічні зображення, звукові ефекти, музичні твори як зареєстровані, так і незареєстровані, а також всі додатки і доповнення і модифікації до них. Якщо інше прямо не дозволено умовами, визначеними положеннями українського законодавства.

7.5. ТОВ «ПАВЕР НАУ» залишає за собою право блокувати будь-яку інформацію, розміщену Користувачем, що порушує інтелектуальні, виключні і/або особисті немайнові права третіх осіб, в тому числі авторські та суміжні права, на вимогу правоволодільця або без такої.

 

РОЗДІЛ 8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 

8.1. ТОВ «ПАВЕР НАУ» для виконання положень цієї Угоди та надання Користувачам доступу до Сервісу обробляє їх персональні дані відповідно до положень цього розділу.

У межах цієї Угоди під «Персональною інформацією» (для цілей цієї Політики термін Персональна інформація, якщо інше не випливає безпосередньо з положень Політики, є синонімом персональних даних, як вони визначені в законодавчих актах України) розуміється:

8.1.1. персональна інформація, яку Користувач може надавати про себе самостійно при створенні Профілю і (або) в процесі використання Сервісу, в тому числі прізвище, ім’я, по батькові, контактні дані (номер телефону);

Правова основа для використання таких даних: Контракт, Згода.

8.1.2. стандартні дані, які автоматично отримуються http / https-сервером при доступі до Сервісу та подальших діях Користувача (IP-адреса, MAC- адреса, вид операційної системи Користувача, сторінки Сервісу, відвідувані Користувачем, геолокація Користувача);

Правова основа для використання таких даних: Законні інтереси, Згода.

8.1.3. інформаційний трафік між Користувачем і ТОВ «ПАВЕР НАУ», в тому числі комерційні електронні повідомлення та електронні повідомлення, що стосуються Сервісу (наприклад, підтвердження аккаунта, технічні повідомлення та інформацію системи безпеки тощо);

Правова основа для використання таких даних: Законні інтереси, Згода.

8.1.4. для цілей проведення платежів і з метою обробки даних про здійснені Користувачами платежі, ТОВ «ПАВЕР НАУ» може збирати інформацію про платіжні реквізити Користувача, в тому числі, включаючи дані про сам факт проведення платежу, здійсненого через платіжні системи третіх осіб, а також окремі реквізити платника;

Правова основа для використання таких даних: Контракт, Згода.

8.1.5. ТОВ «ПАВЕР НАУ» може збирати і обробляти дані про ідентифікатори пристроїв Користувача;

8.2. ТОВ «ПАВЕР НАУ» не повинно перевіряти достовірність Персональної інформації, що надається Користувачами, і не здійснює контроль за дієздатністю Користувачів.

8.3. ТОВ «ПАВЕР НАУ» виходить з того, що Користувач:

8.3.1. надає достовірну і достатню Персональну інформацію, в тому числі з питань, пропонованих в формі для створення Профілю, і підтримує цю інформацію в актуальному стані;

8.3.2. володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію і використовувати Сервіс;

8.4. ТОВ «ПАВЕР НАУ» здійснює обробку Персональної інформації з метою виконання Угоди між ТОВ «ПАВЕР НАУ» і Користувачем. Відповідно до положень абз. 4 ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» згода Користувача на обробку його Персональної інформації надається при реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Сервісу ТОВ «ПАВЕР НАУ» шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

8.5. ТОВ «ПАВЕР НАУ» cуворо дотримується вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних. ТОВ «ПАВЕР НАУ» гарантує, що зібрана ТОВ «ПАВЕР НАУ» Персональна інформація є необхідною і достатньою для досягнення цілей збору і обробки, викладених в цій Політиці.

8.6. ТОВ «ПАВЕР НАУ» здійснює збір і обробку Персональної інформації в наступних цілях:

8.6.1. надання можливості використання Сервісу Користувачами, проведення рекламних кампаній, надання таргетингової реклами, проведення статистичних досліджень і аналізу отриманих статистичних даних на основі знеособлених даних;

8.6.2. надання інформаційного обслуговування Користувача;

8.6.3. поліпшення якості роботи Сервісу, зручності його використання;

8.6.4. зв’язок з Користувачем, в тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісу, а також обробка запитів Користувача;

8.6.5. поліпшення якості Сервісу, зручності його використання, розробка нових Сервісів та іншої подібної продукції;

8.6.6. здійснення розсилок інформації (комерційних електронних повідомлень), в тому числі по електронній пошті, а також відправлення push- повідомлень, sms-повідомлень, здійснення дзвінків на вказаний в Профілі телефонний номер. Такі розсилки можуть здійснюватися як з використанням технічної інфраструктури (серверів) ТОВ «ПАВЕР НАУ», так і третіх осіб. У випадку небажання отримувати розсилку, Користувач має право звернутися до ТОВ «ПАВЕР НАУ», написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову адресу ТОВ «ПАВЕР НАУ», або електронну адресу support@powernow.com.ua, а також Користувач може відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень безпосередньо переходом гіперпосилання з комерційного електронного повідомлення

8.7. Користувач погоджується з тим, що ТОВ «ПАВЕР НАУ» в процесі обробки персональних даних має право здійснювати з персональними даними наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, передачу третім особам, в тому числі за межі України, знищення та інші необхідні дії в цілях виконання Угоди і користування Сервісом.

8.8. ТОВ «ПАВЕР НАУ» може дозволити третім особам, в тому числі видавництвам і рекламним мережам, розміщувати рекламу на Сервісі. При цьому ТОВ «ПАВЕР НАУ» гарантує, що в разі розміщення зазначеними особами файлів Cookie на Пристрої Користувача передача Персональної інформації не здійснюється.

8.9. Користувач погоджується з тим, що зазначені ним при реєстрації контактні дані з моменту їх внесення на Сервісі і підтвердження будуть автоматично включені в систему розсилки новин від ТОВ «ПАВЕР НАУ», включаючи рекламну та іншу інформацію.

8.10. Користувач має право запросити від ТОВ «ПАВЕР НАУ» персональні дані, зібрані ТОВ «ПАВЕР НАУ», написавши заяву про отримання таких даних, надіславши її на поштову адресу ТОВ «ПАВЕР НАУ», або електронну адресу support@ powernow.com.ua. Строк обробки та відповіді на такий запит складає до 30 (тридцяти) календарних днів з дня його отримання ТОВ «ПАВЕР НАУ».

8.11. Збір Персональної інформації Користувача здійснюється ТОВ «ПАВЕР НАУ» при реєстрації, а також в подальшому при внесенні Користувачем за своєю ініціативою додаткових відомостей про себе.

8.12. Персональні дані та інформація Користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв’язку з виконанням вимог законодавства.

8.13. ТОВ «ПАВЕР НАУ» в процесі обробки Персональної інформації здійснює такі дії: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, витяг, використання, передачу, знеособлення, блокування, видалення, знищення Персональної інформації та інші дії виключно з метою виконання Угоди користувача і надання доступу до Сервісу.

8.14. ТОВ «ПАВЕР НАУ» не розкриває третім особам і не поширює Персональну інформацію без згоди користувачів (Крім випадків, передбачених законодавством України та цією Угодою). Крім того, навіть при наявності згоди Користувача ТОВ «ПАВЕР НАУ» не провадить розміщення Персональної інформації на загальнодоступних ресурсах в мережі Інтернет, оскільки таке розміщення не відповідає цілям збору та обробки Персональної інформації. ТОВ «ПАВЕР НАУ» гарантує, що доступ до Персональної інформації третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або не може їх забезпечити. Ні в якому разі ТОВ «ПАВЕР НАУ» не нестиме відповідальність за наслідки самостійного надання Користувачем Персональної інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб, в тому числі шляхом розміщення цієї інформації на загальнодоступних ресурсах в мережі Інтернет.

У будь-якому випадку Користувач має право запросити у ТОВ «ПАВЕР НАУ» інформацію про умови надання доступу до його персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

8.15. ТОВ «ПАВЕР НАУ» застосовує розумні і достатні заходи для захисту Персональної інформації Користувачів від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, в тому числі незаконного знищення або доступу до персональних даних.

У той же час з метою забезпечення можливості нормального використання Сервісу ТОВ «ПАВЕР НАУ» може користуватися послугами третіх осіб. Ні в якому разі ТОВ «ПАВЕР НАУ» не нестиме відповідальності за порушення конфіденційності Персональної інформації, що настала випадково або в результаті неправомірних дій з нею третіх осіб. Користувач усвідомлює і розуміє, що вся Персональна інформація надається їм на свій ризик і під свою особисту відповідальність, і в разі будь-яких неправомірних дій третіх осіб щодо Персональної інформації Користувач погоджується претензії і позови безпосередньо до таких осіб.

При цьому Користувач розуміє і погоджується, що в мережі Інтернет не може бути забезпечений абсолютний захист інформації від загроз, які в ній існують. Цим Користувач дає свою безумовну і безвідзивну згоду ТОВ «ПАВЕР НАУ» визначати достатній рівень захисту персональних даних, способи і місце (територію) їх зберігання.

8.16. Обробка персональних даних Користувача здійснюється ТОВ «ПАВЕР НАУ» з моменту реєстрації Профілю і протягом 3 (трьох) років з моменту видалення Профілю Користувачем, що є загальним строком позовної давності.

8.17. Користувач може у будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним Персональну інформацію або її частину в своєму Профілі.

8.18. Користувач також може видалити Персональну інформацію, надану ним в ході створення Профілю. При цьому Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що таке видалення може спричинити неможливість використання Сервісом. Право, передбачене в цьому пункті, може бути обмежено відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов’язок ТОВ «ПАВЕР НАУ» зберегти видалену Користувачем інформацію на строк, встановлений чинним законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу

 

РОЗДІЛ 9. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

9.1. Користувач підтверджує і погоджується, що доступ до Сервісу надається Користувачеві тільки за допомогою Авторизованих пристроїв Користувача.

9.2. Авторизований пристрій Користувача для коректної роботи Сервісу повинен бути підключений до мережі Інтернет на швидкості не нижче 1 мегабіт на секунду;

9.3. Користувач визнає і погоджується з тим, що швидкість доступу до Сервісу в мережі Інтернет може змінюватися в силу завантаженості каналу Користувача трафіком від інших ресурсів або з інших, не залежних від ТОВ «ПАВЕР НАУ» причин.

9.4. Всі питання, що стосуються придбання доступу до мережі Інтернет, вирішуються Користувачем самостійно.

 

РОЗДІЛ 10. ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

 

10.1. Користувачу забороняється:

10.1.1. Будь-яким способом перешкоджати роботі Сервісу, в тому числі створювати, поширювати або використовувати комп’ютерні програми або іншу комп’ютерну інформацію, що призначені для несанкціонованого знищення, блокування, модифікації, копіювання комп’ютерної інформації або нейтралізації засобів захисту комп’ютерної інформації, а також призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм (комп’ютерні віруси), для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до Сервісу, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію.

10.1.2 Продавати, іншим чином відчужувати або передавати у користування третім особам Профіль. Надання третім особам доступу до Профілю, є грубим порушенням Угоди. ТОВ «ПАВЕР НАУ» залишає за собою право без попередження блокувати такий Профіль Користувача та/або блокувати прийом оплати платіжними картами Користувача або застосовувати інші методи, з метою запобігання неавторизованої передачі доступу до Профілю іншим Користувачам або третім особам.

10.1.3. Здійснювати або допускати вчинення злочинних або руйнівних діянь, переслідуваних у відповідності до законодавства України.

10.1.4. Завантажувати, зберігати, використовувати або передавати будь-яку інформацію, яка порушує права інтелектуальної власності третіх осіб.

10.1.5. Видавати себе за іншу особу або представника організації і / або співтовариства, а також вводити інших Користувачів в оману.

10.1.6. Збирати і зберігати інформацію про інших Користувачів поза Сервісом в ручному або автоматизованому режимі.

10.2. Використовуючи Сервіс, Користувач зобов’язується не порушувати його інформаційну безпеку, а саме не вчиняти таких дій:

10.3. Порушення положень пунктів 9.1 - 9.3 цієї Угоди є підставою для односторонньої відмови ТОВ «ПАВЕР НАУ» від подальшого її виконання без компенсації Користувачу попередньо оплаченої вартості послуг на умовах передплати.

 

РОЗДІЛ 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

11.1. ТОВ «ПАВЕР НАУ» не несе відповідальності в разі прямих або непрямих фінансових, чи інших втрат Користувачів, викликаних тимчасовими перебоями в роботі Сервісу з наступних причин: планові або позапланові технічні та профілактичні роботи, технічні збої інтернет - провайдерів, комп’ютерних мереж, серверів і засобів, а також протиправні дії третіх осіб, умисні, ненавмисні (в тому числі необережні) дії самого Користувача та/або форс-мажорні обставини. При цьому ТОВ «ПАВЕР НАУ» бере на себе зобов’язання докласти максимум зусиль для відновлення працездатності Сервісу в найкоротші строки.

11.2. ТОВ «ПАВЕР НАУ» ні за яких обставин не несе відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, якщо таке порушення було викликано створенням, завантаженням, розміщенням, копіюванням або зміною інформації, матеріалів або зображень в Сервісі, виконаних Користувачами Сервісу.

11.3. У разі пред’явлення до ТОВ «ПАВЕР НАУ» будь-яких претензій, позовів, а також будь-яких інших вимог, що мають відношення до використання Сервісу Користувачем або третьою особою з облікового запису Користувача, Користувач зобов’язаний врегулювати вищевказані претензії/позови/вимоги своїми силами і за свій рахунок і компенсувати в повному обсязі всі витрати і збитки, понесені ТОВ «ПАВЕР НАУ».

11.4. ТОВ «ПАВЕР НАУ» має право в будь-який час на свій розсуд припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісу, в тому числі, але не виключно, у випадку порушення Користувачем умов цієї Угоди, чинного законодавства, що застосовується до Угоди, а також в разі, якщо у ТОВ «ПАВЕР НАУ» є підстави вважати дії Користувача недобросовісними, спрямованими на порушення працездатності Сервісу.

11.5. ТОВ «ПАВЕР НАУ» ні за яких обставин не несе відповідальності за порушення вимог законодавства, що регламентує порядок обробки персональних даних, якщо таке порушення настало внаслідок порушення Користувачами або третіми особами, яким зі згоди Користувача та/або його законного представника були передані персональні дані, вимог законодавства та умов цієї Угоди.

11.6. Це обмеження відповідальності має застосовуватися в максимальній мірі, дозволеній законом. Це обмеження відповідальності не застосовується виключно в тих випадках, коли яка-небудь конкретна умова обмеження відповідальності прямо заборонена умовами, визначеними законодавством. При цьому інші положення цієї Угоди залишаються дійсними і Сторони зобов’язуються реалізувати їх в максимально можливій мірі, а також замінити положення, що суперечать імперативним нормам чинного законодавства на положення максимально близькі їм за змістом і допустимі відповідно до права, яке застосовується до цієї Угоди.

11.7. Ні в якому разі ТОВ «ПАВЕР НАУ» не буде нести відповідальність за всі збитки (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством), що перевершують фактичну ціну, сплачену Користувачем за використання Сервісу, або 33 (тридцять три) EUR в залежності від того, яка сума є меншою.

11.8. Використання послуг, що надаються ТОВ «ПАВЕР НАУ», відбувається на власний ризик Користувача. Користувач несе повну відповідальність за заподіяну собі шкоду. Користувач несе повну відповідальність за будь-які поломки в результаті дій або подій, що відбуваються протягом строку оренди або в її результаті.

11.9. Користувач продовжує нести відповідальність за збитки, які виявляються після терміну оренди, поки ТОВ «ПАВЕР НАУ» належним чином не перевірить орендоване Майно (макс. 48 годин) або доки Майно не буде орендоване іншим користувачем.

11.10. Користувач несе відповідальність за всі витрати і збитки, понесені ТОВ «ПАВЕР НАУ», у випадку недотримання договірних зобов’язань з боку Користувача, включаючи ті, що визначені в попередніх пунктах та стосуються зобов’язань щодо інформування.

11.11. ТОВ «ПАВЕР НАУ» не несе відповідальність у разі неправильного та/або несанкціонованого використання Майна.

 

РОЗДІЛ 12. ГАРАНТІЇ

 

12.1. Сервіс, включаючи його додаткові функції, надається Користувачеві «як є», з усіма недоліками, без будь-якої гарантії, без забезпечення технічних характеристик або будь-яких гарантій, при цьому його використання Користувачем здійснюється виключно на власний ризик. Весь ризик, пов’язаний з задовільною якістю і робочими характеристиками, лежить на Користувачі. ТОВ «ПАВЕР НАУ» не дає і цим відмовляється від будь-яких явних, таких, що маються на увазі, або передбачених законом гарантій, включаючи можливі гарантії стану, безперебійного використання, точності даних, досягнення певних результатів, придатності для продажу, задовільної якості, придатності для конкретної мети, не порушення прав третіх осіб, а також гарантій (якщо такі є), що випливають зі звичайної практики ведення ділових операцій, використання ділової практики, звичаїв ділового обороту. ТОВ «ПАВЕР НАУ» не гарантує: відсутності збоїв при використанні Користувачем Сервісу; що Сервіс буде відповідати вимогам, що робота Сервісу буде безперервною або безпомилковою, або що Сервіс буде взаємодіяти або буде сумісний з будь-якими іншими Сервісами ТОВ «ПАВЕР НАУ», або що будь-які помилки в Сервісі будуть виправлені.

У разі якщо за чинним законодавством не допускається виключення або обмеження гарантій або застосування обмежень передбачених законом прав споживачів, зазначені вище винятки та обмеження застосовні в максимально дозволеній законом мірі.

12.2. Гарантії, зазначені в пункті 12.1 цієї Угоди, є істотною умовою, яка обумовлює інтерес ТОВ «ПАВЕР НАУ» для вступу до цього договору.

 

РОЗДІЛ 13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

13.1. ТОВ «ПАВЕР НАУ» залишає за собою право негайно без попереднього попередження Користувача обмежити або блокувати доступ до Сервісу або вживати інших заходів щодо Користувача, який порушив умови цієї Угоди, без компенсації Користувачу попередньо оплаченої вартості послуг на умовах передплати.

13.2. Реєструючись в Сервісі, Користувач підтверджує свою згоду з усіма положеннями Угоди, а також свою відповідність всім умовам, відображених в формах реєстрації і необхідних для успішної реєстрації.

13.3. Ця Угода може бути розірвана ТОВ «ПАВЕР НАУ» в односторонньому порядку, в разі порушення Користувачем її умов та положень. В цьому випадку Користувач зобов’язаний негайно припинити доступ до Сервісу та використання Інтелектуальної власності.

13.4. ТОВ «ПАВЕР НАУ» зберігає за собою право на свій розсуд змінювати, виправляти, додавати або видаляти частини цієї Угоди шляхом розміщення оновленої версії Угоди за адресою: powernow.ua/terms. Продовження використання Сервісу Користувачем після внесення змін і/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

13.5. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано судом недійсним, Сторони, незважаючи на це, повинні докласти зусиль для приведення в дію намірів Сторін, викладених у цій Угоді, при цьому інші положення Угоди збережуть юридичну силу в повній мірі.

13.6. Спори між ТОВ «ПАВЕР НАУ» і Користувачами вирішуються шляхом переговорів, а в разі неможливості такого врегулювання в судовому порядку за місцем знаходження ТОВ «ПАВЕР НАУ» відповідно до законодавства України.

13.7. Заяви/претензії/скарги Користувача фінансового характеру мають бути оформлені в письмовій формі. Для цілей розгляду такої Заяви/претензії/скарги ТОВ «ПАВЕР НАУ» проводить ідентифікацію Користувача, включаючи його Персональну інформацію, а також може залучити фінансову установу, за допомогою якої було здійснено платіж, запросити документи, що підтверджують всі факти, викладені в заяві /скарзі/ претензії.

Правова основа для використання таких даних: Контракт, Згода.

13.8. Відносини сторін за цією Угодою регулюються законодавством України.

13.9. Сторони не мають ніяких супутніх усних та/або письмових домовленостей. Зміст тексту цієї Угоди повністю відповідає дійсному волевиявленню Сторін.


 

ТАРИФИ

 

1.  ТОВ «ПАВЕР НАУ» встановлює такі тарифи за користування(оренди) однієї одиниці Майна:

Вартість (EUR)

Час (хв.)

0.3

0-30

0.6

31-60

0.9

61-90

1.2

91-120

1.5

121-1440

2. Максимальна вартість оренди однієї одиниці Майна за 1 добу становить 1.5 EUR. У випадку не повернення орендованого Майна протягом 24 год, ТОВ «ПАВЕР НАУ» стягує з Користувача 1.5 EUR. за кожну розпочату добу користування Сервісом до моменту повернення орендованого Майна.

3. Вартість придбання майна – 25 EUR.